రేవంత్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ను గట్టెక్కించగలడా? Live

  • కాంగ్రెస్ సరిస్థితి దిగజారుతుంది
    5% 2 / 35
  • కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుంది.
    88% 31 / 35
  • కాంగ్రెస్ మెరుగుపడుతుంది.
    5% 2 / 35