హుజూరాబాద్ లో ఎవరు గెలుస్తారు? Live

 • భారతీయ జనతా పార్టీ
  22% 12 / 53
 • టి.ఆర్.ఎస్
  43% 23 / 53
 • కాంగ్రెస్
  5% 3 / 53
 • ఇతరులు
  0% 0 / 53
 • ఇప్పుడే చెప్పలేం
  28% 15 / 53