ఈటెలపై హరీష్ రావు తూటాటు మనస్పూర్తిగా వదులుతున్నవేనా? (పోల్) Live

 • మనస్పూర్తిగానే మాట్లాడుతున్నాడు.
  3% 1 / 26
 • మనసు చంపుకుని తప్పక మాట్లాడుతున్నాడు.
  42% 11 / 26
 • తనకూ ఈటెల గతి పట్టకుండా ఉండేందుకు అనివార్యంగా మాట్లడాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు.
  0% 0 / 26
 • భవిష్యత్తులోనూ హరీష్ అవమానాలను తట్టుకుని టీఆర్ఎస్ లో నిలవగలిగినపుడు చెప్పొచ్చు.
  53% 14 / 26