ఈటెల రాజేందర్ బీజీపీలో చేరడంపై మీ అభిప్రాయం? Live

 • సరైనదే.
  42% 29 / 69
 • సరికాదు.
  44% 31 / 69
 • కొత్త పార్టీ పెడితే బాగుండేది
  0% 0 / 69
 • కే.సీ.ఆర్ ని తట్టుకోవాలంటే తప్పదు
  13% 9 / 69