ఆనందయ్య ఫార్ములాను అడ్డుకోవడానికి ఫార్మాకంపెనీలు కుట్ర పన్నుతాయని భావిస్తున్నారా? Live

  • ఔను.ఆయుర్వేదంను అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
    80% 64 / 80
  • కాదు. ఆయుర్వేదం ను ప్రజలు కూడా గుర్తించాలి.
    12% 10 / 80
  • నిర్ధారణ లేకుండా చెప్పలేము
    7% 6 / 80