మీ అభిప్రాయాన్ని ఓటు ద్వారా తెలియజేయండి. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి.

కేంద్రంలో BJPతో KCR పోరాటం చేస్తానంటున్నారు. దీనిని మీరు నమ్ముతున్నారా? మీ అభిప్రాయాన్ని ఓటు ద్వారా తెలియజేయండి. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి. Live

 • అవును
  0% 0 / 17
 • కాదు
  5% 1 / 17
 • ఎన్నికల గిమ్మిక్కు
  70% 12 / 17
 • చెప్పలేము
  23% 4 / 17

గమనిక:

 • WhatsApp లో జనవిజయం అప్డేట్స్ పొందేందుకు https://bit.ly/3jqXNLp గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి.
 • Telegram లో జనవిజయం అప్డేట్స్ పొందేందుకు https://t.me/janavijayam ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి.