గాంధీ ఆచరణ – ఓ సన్నివేశం

0
134
గాంధీ పేరుతో చెపితే మనదేశం లో చాలా విషయాలకు సాధికారత వస్తుంది. మన జాతిని అంతగా ప్రభావితం చేసిన జననేత మన గాంధీ. ముఖ్యంగా గాంధీ సత్యం – అహింసల పై ప్రయోగాలు, సింపుల్ జీవన విధానం ఇప్పటికీ మనకు ఆదర్శమే. విధానాల పరంగా ఆయనను విభేదించే వారు సైతం ఆచరణకు సంబంధించి ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకునేందుకు అంగీకరిస్తారు.
గాంధీ ఆచరణకు సంబంధించి నేను చదివిన ఓ సన్నివేశం మీతో పంచుకునేందుకు ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓసారి గాంధీజీ వద్దకు తన కొడుకుని తీసుకుని ఓ తల్లి వచ్చి “అయ్యా! నా కొడుకు బెల్లం బాగా తింటున్నాడు. ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని నేనెంత చెప్పినా వాడు వినడం లేదు. మీ మాటంటే వీడికి గురి. మీరైనా చెప్పండి వీడికి బెల్లం తినొద్దని” అని కోరింది.
దానికి గాంధీ, “ఓ వారం రోజుల తరవాత నీ కొడుకుని తీసుకుని రామ్మా!” అన్నాడట. ఆయన మాట మీద గౌరవంతో ఆ తల్లి వెళ్లింది.
వారం తరువాత కొడుకుతో సహా వచ్చి మళ్లీ గాంధీని కలసింది.అపుడు గాంధీ రామ్మా అని వారిరువురినీ ఆప్యాయంగా పిలిచి కొడుకుతో “ఏరా చిన్నా! అమ్మ చెప్పేది నీ మంచికోసమే కదా! నీ ఆరోగ్యం బాగుండాలనే కదా! నీవు మంచిగా ఉండాలనే కదా అమ్మ చెప్పేది. అమ్మను కష్టపెట్టకూడదు కదా! బెల్లం మానేస్తావా? అని చెప్పాడట. ఆ మాటలకు ఆ పిల్లవాడు గాంధీతో “మీరు చెప్పినట్లే వింటాను. బెల్లం మానేస్తాను” అన్నాడట.
దీనితో ఆ తల్లి సంతోషించినా ఒక అనుమానంతో అక్కడే నిలబడి గాంధీని అడగాల్నా? వద్దా? అని  సంశయిస్తుంటే గాంధీ గమనించి “ఈ విషయం వారం క్రితమే చెప్పొచ్చుగదా? అనేగా నీ సందేహం!” అంటే ఆమె అవునన్నట్లు తలూపింది. దానికి గాంధీ నాకూ బెల్లం తినే అలవాటుందమ్మా! ఈ వారం లో నేను దానిని మానేసాను. అందుకే ఈ రోజు నీ కొడుకుకి చెప్పాను. నేను తింటూ నీ కొడుకుకి చెపిత నా మీద గౌరవం పోతుంది కదా? అన్నాడట . ఈ సంఘటనతో ఆమెకు గాంధీజీ పై గౌరవం రెట్టింపైంది.
– Palla Kondala Rao,
(17-03-2012 వ తేదీన నా బ్లాగులో వ్రాసుకున్నదీ కథనం. ఈరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా జనవిజయంలో పునర్ముద్రించడం జరిగింది)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here