భారత్ ను హిందుస్తాన్ గా మార్చడం మంచిదా? కాదా? మీ ఓటు దేనికి?

0
561

భారత్ ను హిందుస్తాన్ గా మార్చడం మంచిదా? Live

 • అవును
  19% 14 / 71
 • కాదు
  78% 56 / 71
 • చెప్పలేము
  1% 1 / 71

గమనిక:

 • WhatsApp లో జనవిజయం అప్డేట్స్ పొందేందుకు https://bit.ly/3jqXNLp గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి.
 • Telegram లో జనవిజయం అప్డేట్స్ పొందేందుకు https://t.me/janavijayam ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి.